In geval van een klacht, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing.

2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kun je contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal je begeleiden in dit proces.

3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door jou gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Een klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen.