Omdat ik geloof in een holistische benadering van fysieke klachten – waarbij het geheel van de mens, met al zijn persoonlijke eigenschappen en omstandigheden, wordt bekeken – heb ik in de loop der jaren veel verschillende cursussen gevolgd en uiteenlopende therapieën bestudeerd.

Hierdoor kan ik uw situatie van alle kanten bekijken en heb ik bij het opstellen van een behandelplan een breed scala aan mogelijkheden tot mijn beschikking.

Ik geniet ervan om mij te blijven ontwikkelen in mijn vak; een mens is immers nooit uitgeleerd. Maar bovenal ervaar ik veel voldoening als mensen mijn praktijk verlaten met het gevoel echt geholpen en gezien te zijn.

Vanwege mijn lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (www.nvst.nl) worden de consulten door een groot aantal ziektekostenverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Shiatsu valt onder de alternatieve geneeswijzen. Klik hier voor een door de NVST gepubliceerde lijst met verzekeraars die shiatsu (gedeeltelijk) vergoeden. Ik raad u aan voor aanvang van de behandeling ter controle rechtstreeks contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar over de geldende vergoeding binnen uw eigen verzekering.

Mijn persoonsgegevens zijn opgenomen bij het landelijke informatiecentrum van de Zorgverzekeraars. Vektis B.V. te Zeist

Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg (RTAG)

Registertherapeut RBCZ – ingeschreven in het RBCZ-register, als register-therapeut BCZ en onderhevig aan het Tuchtrecht van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Lid van Nederlandse Genootschap voor Sportmassage NGS).

Bekijk hier mijn cv en het opleidingstraject wat ik heb doorlopen.

Ik ben Anja Boender. Waarmee kan ik u helpen?

Neem contact met mij op